Flóra            
               

poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
         
ľalia zlatohlavá (Lilium martagon)


V oblasti Súľovských skál sa vyskytuje pozoruhodný súbor druhov rastlín. Druhovú pestrosť znásobuje skutočnosť, že v tejto oblasti sa stretávajú dva hlavné smery šírenia vegetácie - panónsky (druhy na výslnných južne orientovaných skalách) a karpatský (druhy na chladnejších miestach).Medzi kvety kvitnúce v jarných mesiacoch patrí poniklec prostredný, horcokvet Clusiov a prvosienka holá.Tmavšie a vlhkejšie miesta obľubujú soldanelka karpatská, zvonček maličký a nechýbajú tu ani machy, lišajníky a paprade (napr. sleznníky).


Kvety nechýbajú ani v bučinových lesoch - napr. pečeňovník trojlaločný, konvalinka voňavá a iné.V Súľovských skalách kvitnú aj kvety čeľade vstavačov (ich priamymi príbuznými sú orchideie v trópoch a subtrópoch). Kvitnú tu napríklad hmyzovník muchovitý, hmyzovník Holubyho, vstavač bledý, kruštík tmavočervený, ľalia zlatohlavá, prilbovka červená. Sú však veľmi citlivé na životné podmienky a aj v Súľovských skalách sú ohrozované.Priamo na skalách sa zo stromov darí iba borovici lesnej. A aj kríky sú miestami bohato zastúpené (v podobnom zložení ako v bukových lesoch).V lesoch prevláda buk lesný. Na teplejších svahoch sa k buku pripája borovica lesná, dub zimný, ako aj široká škála krov: drien obyčajný, dráč obyčajný, zob vtáči, jarabiny a iné. Na extrémnejších miestach sa k buku primiešavajú javory. A rastie tu aj vzácny tis obyčajný (dožíva sa aj viac ako 1000 rokov!).


 


horcokvet Clusiov (Ciminalis clusii)prvosienka holá (Primula auricula)konvalinka voňavá (Convallaria majalis)


klinček Lumnitzerov
(Dianthus lumnitzeri)
 
oman mečolistý
(Inula ensifolia)
 
soldanelka karpatská
(Soldanella carpatica)
 
                     

zvonček maličký
(Campanula cochlearifolia)
 
vemenníky
(Platantheraa)
 
vstavač bledý
(Orchis pallens)
 
hmyzovník Holubyho
(Ophrys holubyana)
 
hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera)
 
kruštik tmavočervený
(Epipactis atrirubens)
                     

prilbovka červená
(Cephalanthera rubra)
 
chudôbka drsnoplodá
(Draba lasiocarpa)
 
slezníky
(Asplenium)
 
drieň obyčajný
(Cornus mas)
 
muchovník vajcovitý
(Amalanchier ovalis)
 
buk lesný
(Fagus sylvatica)